Een portret van A.F. Elshout

Een portret van Antonius Franciscus Elshout

2009-03-17

(door Harry  Collignon)

Zijn roepnaam is Antoon en hij werd op 22 februari 1927 in de Bredase Boeimeer geboren. De lagere school volgde hij in op de Petrus Canisiusschool in Breda.
Na de lagere school kon hij nog niet gelijk naar de vervolgopleiding, daarom ging hij eerst nog een jaartje naar de kostschool in Huibergen.
Omdat in 1940 de Duitsers ons land binnenvielen, heeft hij daar nog geen jaar op school gezeten en moest hij terug naar Breda. Daar ging hij het volgende schooljaar naar de ULO en die heeft hij zonder veel problemen doorlopen.
Antoon wilde onderwijzer worden en daarom ging hij na de ULO naar de St. Franciscus kweekschool in Breda.
Op het moment dat hij in 1948 zijn onderwijzersdiploma op zak had, kreeg hij een oproep van het ministerie van defensie.
Hij moest als soldaat naar Indonesië wat toen nog Nederlands-Indië heette. Daar is hij tot 1951 gebleven.
Hij begon toen als onderwijzer op de lagere school in Langeweg, ook wel Slikgat genaamd. Hij gaf daar tegelijkertijd les aan klas 3 en klas 4, zo klein was de school. In die periode is hij ook begonnen met de studie voor zijn hoofdakte, die hij een paar jaar later ook haalde.
Na de Lagere school in Langeweg verhuisde hij naar de lagere school in het Heuvelkwartier om vervolgens een aanstelling te krijgen aan de Antoin ULO in de St. Jansstraat in Breda. Hij gaf daar Duits aan de wat moeilijker jeugd die het ergens anders op school niet volhield.
Na deze periode kwam hij uiteindelijk terecht op de nieuw Hoge Vught MAVO, waar hij tot aan zijn pensionering Duitse les heeft gegeven.

Antoon begon in de oorlog met zijn hobby genealogie, wat toen nog sibbenkunde heette. Er was toen een tentoonstelling over de sibbenkunde in het stedelijk museum op de Markt in Breda, waar hij samen met zijn neef naar toe is geweest.
Hij moest daar een formulier met zijn naam, familiegegevens, religie etc. invullen, waarna hij een tijdje later een aangetekende brief kreeg met wat gegevens over zijn voorouders en wat tips hoe je verdere gegevens kon vinden.
De archieven waren toen nog niet openbaar dus alles wat je wilde weten moest per post aangevraagd worden en natuurlijk voor betaald worden.
Gelukkig voor hem werkten zijn vader en twee van zijn broers op het kadaster en via hen kon hij gegevens opvragen, waarvoor hij niet hoefde te betalen.
Pas na de oorlog kwam hij erachter dat het formulier dat hij tijdens de oorlog had ingevuld ook door de Duitsers gebruikt werd om joden op te sporen.
Al die gegevens die hij vanuit Den Haag kreeg werden allemaal op lijsten en kaarten ingevuld en bijgehouden.
Nu nog heeft hij mappen vol met overzichten, getekende kwartierstaten, getypte genealogieën etc. (De computer had toen nog lang niet zijn intrede gedaan).
Na deze oervorm van genealogie bedrijven, heeft hij ook bezoeken gebracht aan het Rijksarchief in Den Haag, waar hij nog wat aanvullingen vond.
Halverwege de vijftigerjaren kwam er een pauze in zijn hobby. Zijn huwelijk en zijn studie vroegen erg veel tijd.
Helemaal stop lag het niet, want via de boekjes van de NGV (hij is al sinds de jaren 60 lid), krant en andere tijdschriften probeerde hij nog steeds nieuwe ontdekkingen te doen. Op het moment dat hij weer wat meer tijd kreeg, heeft hij de hobby weer opgepakt.
Hij ging in Breda een cursus oud schrift volgen, waar hij veel plezier aan heeft gehad. Zo heeft hij voor een kennis eens een brief uit de Napoleontijd vertaald.
Na jaren alles met pen en papier bijgehouden te hebben is hij ook overgestapt naar de computer. In eerste instantie met het programma GensData.
Dat ging allemaal goed totdat zijn zoon het nodig vond dat hij aan een andere en betere computer moest. Hij haalde keurig de oude harde schijf eruit, maar na later bleek waren ook al zijn gegevens verdwenen.
Gelukkig had hij al zijn mappen nog en er zat dus niets anders op dan alle gegevens weer opnieuw in te typen.
Tegenwoordig werkt hij met het computerprogramma ProGen. Hij is er nog niet helemaal in thuis, maar met behulp van zijn zoon gaat het steeds beter.
Behalve onderzoek naar de naam Elshout, is hij onder andere ook geïnteresseerd in de namen Vertogen, Lips, Veth en van Dongen.

Naast de genealogie heeft Antoon nog diverse andere hobby’s. Op het moment houdt hij zich vooral bezig met wichelroede lopen. Een hobby waarbij hij vaak bij andere mensen over de vloer komt om straling af te wenden.

Print Friendly, PDF & Email