Een portret van M.P. Elshout

Marinus Petrus Elshout

1964 Marinus Petrus Elshout

werd geboren op11-10-1884in de Hoofdstraat te Kaatsheuvel (gem.Loon op Zand)

Hij ging in de zelfde straat tegenover de kerk naar de lagere school.

Na de lagere school ging hij samen met zijn broer Piet voor verdere studie naar het Sint Corneliusgesticht te Reusel, gesticht door de fraters van Tilburg.

Na deze studie ging hij naar de kweekschool voor onderwijzers van de fraters van Tilburg,   tot 1902.

Na het afbreken van deze studie ging hij verder in het timmermansvak.

Omdat het opgevallen was dat hij zo keurig schreef, werd hij van1 juli 1910 tot1juli 1914 gevraagd als particulier klerk te Kaatsheuvel.

Van1 juli 1910 tot1 juli 1914 tijdelijk aangesteld tot rijksklerk te Deventer.

Loon f.570+f.90 standplaats.1 november 1914 wegens 4 dienstjaren f.630 +f. 90

30 september 1914 tot1 september 1915 gedetacheerd te Steenbergen.

1 september 1915 vaste  aanstelling te Deventer.

Hij nam zijn intrek bij de familie Linssen in de Broederenstraat aldaar.

Neef Frans Elshout meldt hierover:

Het gezin Linssen was afkomstig uit Boxmeer en bestond uit: vader Hendrikus Linssen, moeder Geertrui Martens, dochter Maria Theodora, zoon René Herman Maria (sigarenmaker) en zoon Lodewijk Bernardus Maria (kwekeling)

Marinus werd 1 januari 1920 bevorderd tot ambtenaar 1e klas met 4 dienstjaren. Salaris f.2310

15 jan.1920 verplaatst naar de controle grondbelasting te Breda.

1 jan. 1921 titel voortaan adjunct-commies.Salaris f.2400

1 mei 1924 verlaging van 5% op het salaris i.v.m. te kort op de staatsbegroting

Zijn broer Piet had tijdens zijn militaire dienst in Zevenbergschen Hoek een meisje leren kennen, maar durfde i.v.m. met zijn inkomsten geen huwelijk aan te gaan. Hij nam Marinus mee naar Den Hoek en het klikte met Evelien Lips.

Hij trouwde 14-05-1919 te Zevenbergschen Hoek (gem. Zevenbergen) en verhuisde naar de Pontsteeg nr.27 in het centrum van Deventer.

 

 

Bij de familie Linssen waren intussen 3 kostgangers komen wonen: L.Edens (werktuigbouwkundige), J. van der Schalk (koopman) en L.Ortmans (reiziger)

Op10-juni 1919 werd Evelina Maria Lips op dat adres ingeschreven. Waarschijnlijk te laat bij de gemeente opgegeven, zoals later waarschijnlijk gebeurde bij de verhuizing in Breda van Balfortstraat 20a naar het nieuw gebouwde adres Balfortstraat 2.

Op18 november 1919 kwam Hendrikje Jonker uit Voorst (Overijssel) (Ned.Hervormd) als dienstbode bij hen in dienst.

15 jan. 1920 kreeg hij een overplaatsing naar de controle grondbelasting te Breda en ging wonen op een bovenhuis op de markt in Ginneken en Bavel.

Door de paardentram werd hij ’s-morgens opgehaald voor zijn werk in Breda.

Omdat hij steeds te laat was, riep de koetsier: Opschieten of ik rijd door!

Omdat het huis te klein werd voor het steeds groter wordende gezin, stuurde Marinus op15 april 1926 een verzoek voor verbouwing naar de gemeente.

 

1926-04-15 Aanvraag vergunning uitbouw

Print Friendly, PDF & Email